• Traumaverwerking, zowel eenmalig als langdurig of complexe traumaproblematiek ook hele jonge kinderen voor EMDR
  • Angsten
  • Onzekerheid, falen, negatief zelfbeeld.
  • Omgaan met lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, moeheid of benauwdheid, waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden.
  • Nare gedachten die het leven beheersen
  • Assertiviteitsproblemen
  • Slaapproblemen
  • Rouw- en verliesverwerking
  • Autisme spectrum stoornissen
  • Verstandelijke beperking en psychische/psychiatrische problematiek