Essentieel in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van psychische stoornissen bij mensen met LVB is een passende communicatie en bejegening en een transparante werkwijze. Mensen met psychische stoornissen en LVB hechten veel waarde aan een goed contact (ofwel een goede relatie) met de hulpverlener(s), waarbij regie over de zorg, emotionele ondersteuning en een transparante werkwijze voorop staan. Zij verschillen hierin niet wezenlijk van andere cliƫnten met psychische stoornissen. Zij willen graag actief betrokken zijn bij belangrijke beslissingen rondom hun begeleiding en behandeling. Maar zij hebben over het algemeen geen behoefte aan teveel of te ingewikkelde keuzemogelijkheden.

Een multidimensionale benadering en geprotocolleerd maatwerk, gepersonaliseerde zorg is voor deze doelgroep noodzakelijk.
Voor goede zorg is (vroege) (h)erkenning van zowel de intellectuele capaciteiten als de sociaal emotionele ontwikkeling van belang naast de diagnostiek van de mogelijke psychische problemen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor het effect van de beperking op het psychische functoneren en andersom. Gedragsproblemen en psychische problemen/kwetsbaarheden moeten goed in kaart worden gebracht. Er is altijd sprake van interferentie tussen de psychische problemen, het niveau van functioneren en de sociale en emotionele weerbaarheid.. Deze interferentie kan licht of ernstig zijn.