EMDR is een bewezen effectieve behandelmethode die gericht is op het verwerken van beschadigende gebeurtenissen die aanleiding geven tot psychische klachten. Met behulp van afleidende stimuli wordt gewerkt aan de verwerking van de traumatische ervaring. Voor meer informatie: www.emdr.nl

TG-CGT Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie is een bewezen werkzame behandeling voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 tot 18 jaar, waarbij er sprake is van ernstige traumagerelateerde symptomen (complexe) PTSS, angst, depressie en gedragsproblemen)Trauma gerichte cognitieve gedragstherapie (TG-CBT) is een behandeling die uit verschillende componenten bestaat en traumagerichte interventies integreert met cognitief gedragstherapeutische principes. Tevens komen aspecten van de hechtingstheorie, de neurobiologie bij de ontwikkeling, de gezinstherapie en van humanistische modellen in deze behandeling terug.

Beknopte Eclectische Psychotherapie voor traumatische rouw (BEP-TG) is een rouwgerichte behandeling die zich richt op acceptatie van de realiteit van het verlies, cognitieve herstructurering van negatieve betekenisgeving met betrekking tot het traumatische verlies, tolereren van verdriet en emotionele pijn. Het doel is integratie van de herinnering aan het traumatische verlies met aandacht voor het versterken en de veerkracht.

Schemagerichte therapie is een therapeutische benadering waarbij verschillende elementen uit de cognitieve gedragstherapie en psychodynamische therapieën worden gecombineerd. De therapie heeft als doel om oude disfunctionele patronen te gaan herkennen en doorbreken.

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van  therapie waarbij  niet het probleem maar de gewenste situatie van de cliënt centraal komt te staan. Via speciale technieken wordt de cliënt uitgenodigd zich voor te stellen hoe zijn of haar leven eruit zou zien zonder problemen. Aan de hand van deze informatie wordt gekeken wat de cliënt al doet van deze situatie en hoe volgende stappen er uit zouden zien richting zijn gewenste situatie.